Tjänster

 • Tjänster

  Miljöledning

   

 • Miljöutredning

   

 • ISO Ledningssystem, 14001, 9001, 45001

   

 • Egenkontroll/riskhantering, miljö arbetsmiljö

   

 • Systematiskt Arbetsmiljö-arbete. SAM

   

 • Systematiskt Brandskydds-arbete. SBA

   

 • Miljö- anmälan/tillstånd. SMP

   

 •  Ackrediteringssupport ”släcka
     tvåor” Swedac

   

 • Projektering/rådgivning av enskilt avlopp

   

 •  BAS P BAS U arbetsmiljöplaner AMP

   

 • KMA dokumentation bygg

   

 • Periodisk undersökning verksamheter, sakkunnig oberoende 

   

 • Förorenad mark, marktekniska undersökningar, enligt krav miljömyndigheter

   

 • Arbetsmiljömätningar/utredningar/ kvarts, asbest, vibrationer.  Utbildningar  BAM, SAM

   

 • Utredning/handläggning/ inspektionsmeddelande via arbetsmiljöverket 

   

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se