• Miljöledning
 • Miljöutredning
 • ISO Ledningssystem, 14001, 9001, 45001
 • Egenkontroll/riskhantering, miljö arbetsmiljö
 • Systematiskt Arbetsmiljö-arbete. SAM
 • Systematiskt Brandskydds-arbete. SBA
 • Miljö- anmälan/tillstånd. SMP
 •  Ackrediteringssupport ”släcka
     tvåor” Swedac
 • Projektering/utförande av enskilt avlopp
 •  BAS P BAS U arbetsmiljöplaner AMP
 • KMA dokumentation bygg
 • Periodisk undersökning verksamheter, sakkunnig oberoende 
 • Förorenad mark, marktekniska undersökningar, enligt krav miljömyndigheter
 • Arbetsmiljömätningar/utredningar/ kvarts, asbest, vibrationer.  Utbildningar  BAM, SAM
 • Utredning/handläggning/ inspektionsmeddelande via arbetsmiljöverket 
För att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina miljö- och arbetsmiljöbehov, kontakta oss idag.

Mobil +46 708 227 464
lennart@eqsupport.se