• EQsupport AB är ett tjänsteföretag som erbjuder miljökonsult och management support till verksamheter med behov inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

• Genom vårt arbete i verksamheter och organisationer skall vi påverka och medverka till minsta möjliga miljöpåverkan, en hållbar utveckling och ständiga förbättringar.

• Det innebär också att vi skall vara tillgängliga, lyhörda och rådgivande inför kundernas önskemål med en uttalad strävan att förmedla rätt tjänst.

• Vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med vår affärsidé om minsta möjliga miljöpåverkan, ständiga förbättringar och uppfyllande av allmänna krav, lagar och förordningar.

• Vårt övergripande mål är minimerade transporter, kontroll av resurs förbrukning och miljöstyrda inköp.

• Vi skall avsätta tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att mål och affärsidé skall uppnås.

Mobil +46 708 227 464
lennart@eqsupport.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *