Några kunder

Alfa Laval
Miljöcontroller, miljötillstånd, miljörapport SMP, ISO 14001 recertifiering.

Logotype
Logotype
Inre, yttre miljö, kvalitet. Kvalitetscertifiering relining BRIF.

Logo
Arbetsmiljö, miljö.


Inre, yttre miljö, kvalitet. Brunnsrenovering, värmepump.
KMA dokumentation. BAS P BAS U arbetsmiljöplaner AMP.


Utbildning/kvalitetsmanual/internrevision Swedac ackreditering ”släcka tvåor”.

DIN VERKSTAD
Utbildning/kvalitetsmanual/internrevision Swedac ackreditering ”släcka tvåor”.


Revisor, KRAV-certifierad produktion.

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se