Referenser

 

 

» Alfa Laval Lund, Miljöcontroller, miljötillstånd, miljörapport SMP, ISO 14001 recertifiering.

» KEAB entreprenad, utredning, provtagning, åtgärdande av MIFO klassad förorenad mark.

» Krav-revisor, revision av Kiwa-produktcertifierad lantbruksproduktion för Krav.

» Blekinge Pressgjuteri , m.fl., arbetsmiljöutbildning BAM, härdplaster, åtgärdande/stängning av arbetsmiljöverkets avvikelser.

» Avloppsjouren/Spolarna, m.fl., internrevision, kvalitetsmanual BRIF relining, inre och yttre miljö utredningar med dokumentation.

» Ted K Mårtensson Construction m.fl., KMA dokumentation, BAS P BAS U arbetsmiljöplaner AMP.

» Din Verkstad/NT bilservice m.fl., utbildning, kvalitetsmanual, internrevision, Swedac ackreditering ”släcka tvåor”.

» Rybro Lastbilar, periodisk undersökning, teknisk oberoende genomgång och granskning av miljöfarlig verksamhet.

» Öved-Östraby Skf m.fl., utredning med projektering/ansökan och tillståndsgivning av större enskilt avlopp efter föreläggande miljömyndighet.Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se