Några referensuppdrag

 

 

» Alfa Laval Lund, Vi ledde och genomförde miljökontroll, säkrade miljötillstånd och producerade miljörapporter enligt SMP, samt säkerställde en framgångsrik ISO 14001- recertifiering.

» KEAB entreprenad, Vi ansvarade för utredning, provtagning och åtgärdande av MIFO-klassad förorenad mark, vilket möjliggjorde en säker och hållbar hantering av miljöhot.

» Krav-revisor, Vi genomförde revision av Kiwa-produktcertifierade lantbruksproduktioner enligt Kravs strikta krav för att säkerställa överensstämmelse och hög kvalitet.

» Blekinge Pressgjuteri , m.fl., Vi levererade arbetsmiljöutbildning enligt BAM-standarden, med fokus på härdplaster, samt genomförde åtgärder för att stänga avvikelser enligt Arbetsmiljöverkets krav.

» Avloppsjouren/Spolarna, m.fl., Vi utförde internrevisioner, utarbetade kvalitetsmanualer enligt BRIF relining, samt genomförde omfattande miljö-arbetsmiljöutredningar med dokumentation och introducering-utbildning.

» Ted K Mårtensson Construction m.fl., Vi tillhandahöll KMA-dokumentation och utarbetade AMP enligt BAS P och BAS U för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

» Din Verkstad/NT bilservice m.fl., Vi erbjöd utbildning, utarbetade kvalitetsmanualer, genomförde internrevisioner och hjälpte till med Swedac-ackreditering för ”släcka tvåor”. Vi genomför årligen revision-uppdatering.

» Rybro Lastbilar, Vi utförde periodisk undersökning och tekniskt oberoende granskning av miljöfarlig verksamhet för att säkerställa överensstämmelse och säkerhet.

» Öved-Östraby Skf m.fl., Vi genomförde utredning, projektering, ansökan och utverkade tillståndsgivning av större enskilt avlopp efter föreläggande från miljömyndighet.

För att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina miljö- och arbetsmiljöbehov, kontakta oss idag.


Mobil +46 708 227 464
lennart@eqsupport.se