Presentation

Lennart Faijermo är en seniorkonsult med bred arbetslivs erfarenhet från flertalet olika branscher.

  • Jordbruk, tillverknings/verkstadsindustri, fordonsverkstäder, försäljning, åkeri, bygg och renhållning.
    Värdefullt vid konsultation att ha praktisk arbetslivserfarenhet.
  • Miljöingenjör med en managementmagister vid högskolan Kristianstad. Miljö/arbetsmiljö juridik och risk management.

  • Anställningar som miljö controller, miljö- och kvalitetsansvarig, kravrevisor, miljöinspektör och arbetsmiljöingenjör.

EQsupport

Erbjuder miljö- arbetsmiljö och kvalitetsupport till företag, organisationer och föreningar med behov av en målinriktad verksamhet.

Fungerande ledningsstyrning resulterar i ekonomi, miljö/arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se