Lennart Faijermo är en seniorkonsult med bred arbetslivserfarenhet från flertalet olika branscher.

EQSupport har alltid dig som kund och miljö som högsta prioritet. Vi hjälper dig att att nå uppsatta kravställda mål från organisation eller företag så att lagstadgade mål erhålls. Vi vet och känner till alla dess utmaningar som mindre och större företag har, och vår expertis har sedan många år löst just dessa problem. Vi är till för dig, och för att du som företagare ska kunna koncentrera dig på det du är bäst på. Samtidigt sköter då vi det som vi är bäst på åt dig. Tillsammans når och strävar vi efter en bättre värld där vi minskar våra klimatavtryck och gör bra val inför framtiden.

  • Jordbruk, tillverknings/verkstadsindustri, fordonsverkstäder, försäljning, åkeri, bygg och renhållning.
    Värdefullt vid konsultation att ha praktisk arbetslivserfarenhet.
  • Miljöingenjör med en managementmagister vid högskolan Kristianstad. Miljö/arbetsmiljö juridik och risk management.

  • Anställningar som miljö controller, miljö- och kvalitetsansvarig, kravrevisor, miljöinspektör och arbetsmiljöingenjör.
  • Erbjuder miljö- arbetsmiljö och kvalitetsupport till företag, organisationer och föreningar med behov av en målinriktad verksamhet.
  • Fungerande ledningsstyrning resulterar i ekonomi, miljö/arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar

Fungerande ledningsstyrning resulterar i ekonomi, miljö/arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se