EQsupport AB  Er miljökonsult i miljö-arbetsmiljö och kvalitetsfrågor.

EQsupport har som styrka att introducera nystartade och utveckla etablerade företag i lag och tillståndsfrågor. Målsättningen är att säkra verksamheten, för att klara miljö och arbetsmiljökrav.

Tillsammans lägger vi ”ribban” för att klara våra egna, miljökontoret, arbetsmiljöverket och externa intressenters krav/förväntningar.

Finns ISO 9001, 14001, 45001 eller annat ledningssystem, sammanfogas och effektiviseras de olika systemen för att generera maximal verksamhetsnytta.

Vi hjälps åt att tillsammans hålla Ert miljö- arbetsmiljö och kvalitetsarbete uppdaterat och effektivt.

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64,
lennart@eqsupport.se