EQsupport AB  Er miljökonsult i miljö-arbetsmiljö och kvalitetsfrågor.

Välkommen till EQsupport AB, din expertkonsult för att skapa en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö som även värnar om miljön. Vi är inte bara en konsult – vi är din strategiska partner för att nå och överträffa dina mål när det gäller miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor.

Vårt fokus ligger på att inte bara introducera nystartade företag till säkerhetsstandarder och regelverk, utan också att stödja etablerade företag med att utveckla och förbättra sina befintliga system.
Vi strävar efter att minimera risken för oväntade händelser och potentiella sanktioner genom att säkerställa att din verksamhet uppfyller alla miljö- och arbetsmiljökrav.

Med vår hjälp kommer din arbetsplats inte bara att vara säker och reglerad, utan också inbjudande och miljövänlig. Vi arbetar tillsammans med dig för att sätta ribban högt och möta kraven och förväntningarna från miljökontor, arbetsmiljöverk och andra intressenter.

Våra specialiteter inkluderar att säkerställa kontrollerade arbetsmiljöer även i pågående byggverksamheter, hantering av förorenad mark enligt MIFO-regelverk och projektering av VA-lösningar för enskilda avlopp som uppfyller de strängaste miljökraven.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och utmaningar.
Vår seniora miljöingenjör, med en omfattande bakgrund som miljöinspektör, arbetsmiljöingenjör och företagare, leder vårt team och ser till att du får bästa möjliga service och expertis.

 


Mobil +46 708 227 464
lennart@eqsupport.se